<

Privatumo politika ir slapukai

Privatumo politika

1. Slapukų naudojimo politika

1.1. Apie slapukus
Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų yra susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie reklamuojasi jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. 

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui įvairiose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. 

Slapukai yra skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato.

Manome, kad svarbu jus informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie yra naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės vystymą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

2. Krikis.lt svetainės slapukų naudojimas
Krikis.lt naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mūsų slapukų naudojimo tikslas – pagerinti jums, kaip lankytojui, interneto svetainės naudojimo patirtį.

3. Slapukai ir jų funkcijos
Skirtingų rūšių slapukai yra naudojami skirtingiems tikslams.
Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.

3.1. Seanso slapukai
Seanso slapukas yra laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai
Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nustatymus, kai lankysitės ateityje. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti. 

Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę. 

3.3. Lankomos svetainės slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai yra naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

3.4. Trečiųjų šalių slapukai
Juos nustato skirtingi vardai (domenai), rodomi naršyklės adreso juostoje, t. y. ne lankomos interneto svetainės savininkai.

Šie slapukai, pavyzdžiui, yra naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat trečiųjų šalių slapukai gali būti naudojami rinkti statistinius duomenis . 

Kadangi su trečiųjų šalių slapukais galima sukurti visapusiškesnes apklausas apie naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais lankytojų atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia koreguoti nustatymus ir nepriimti trečiųjų šalių slapukų. 

3.5. „Flash“ slapukai
„Flash“ slapukai (vietiniai bendri objektai) yra duomenų elementai, kuriuos interneto svetainės, naudojančios „Adobe Flash“, gali išsaugoti jūsų kompiuteryje. 

„Flash“ slapukai yra naujas jūsų lankomumo sekimo ir didesnio kiekio informacijos apie jus nei naudojant įprastus slapukus išsaugojimo būdas. Vienas pagrindinių „flash“ slapukų trūkumas yra tas, kad jūs negalite rasti jų savo naršyklėje. Jie nerodomi slapukų sąraše, kurį matote, kai peržiūrite šiuo metu išsaugotus slapukus savo žiniatinklio naršyklėje. Įprasti HTTP slapukai negali išsaugoti daugiau kaip 4 kilobaitų duomenų, o „Flash“ slapukai gali išsaugoti iki 100 kilobaitų.

„Flash“ slapukai neturi laiko apribojimo. Jie bus tol, kol nebus pašalinti.

Nustatymų tvarkyklę galima pasiekti „Adobe“ interneto svetainėje, bet ji veikia vietoje, jūsų kompiuteryje. Žiniatinklio išsaugojimo nustatymuose rodomi visi „Flash“ slapukai, kurie šiuo metu yra išsaugoti jūsų kompiuteryje. Galite pašalinti „flash“ slapukus iš atskirų svetainių arba visus iš karto. Taip pat galima padidinti arba sumažinti visos informacijos, kuri yra saugoma jūsų kompiuteryje, kilobaitų dydį.

„Flash“ slapukai nebus saugomi, jeigu nuėję į bendrus išsaugojimo nustatymus išjungsite parinktį „Leisti trečiosios šalies „Flash“ turiniui išsaugoti duomenis jūsų kompiuteryje“.

Jeigu norite išjungti „Flash“ slapukus atskirose svetainėse, tą galite padaryti nustatymų tvarkyklėje.

4. Slapukų valdymas
4.1. Kaip peržiūrėti slapukus 
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima naršyti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate išmanųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

4.2. Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nustatymus.

Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų jūsų kompiuteryje slapukų, galite pritaikyti savo naršyklės nustatymus taip, kad jums bus pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nustatymus taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. 

Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos.

Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai atliktumėte nustatymus.

Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

5. Kiti / nenumatyti slapukai 
Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys mūsų interneto svetainėje. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpieji filmai, kurie yra išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.

6. Informacija pasiteirauti
Mes laikas nuo laiko galime adaptuoti informaciją dėl slapukų naudojimo mūsų interneto svetainėse  ar dėl taisyklių pasikeitimų. Mes visada pasiliekame teisę keisti čia pateiktą turinį ir išvardytus slapukus be išankstinio įspėjimo. Apsilankykite šiame puslapyje jei norite susipažinti su naujausia versiją.


Privacy policy and cookies

Privacy policy

1. Cookie Use Policy

1.1. About cookies
Websites use smart and useful methods to increase their user-friendliness and make them as interesting as possible for each visitor. One of the best known methods is dealing with cookies. Website owners or third parties, such as advertisers who advertise the website you visit, use cookies.

Cookies are small text files that websites store on users’ computers. The information contained in cookies may also be used to track your browsing through different websites that use the same cookie.

Cookies are categorized by duration and by what sets them.

We believe it is important to inform you about the cookies used by our website and for what purposes they are used. The purpose of this communication is threefold – we want to ensure your privacy, usability and the development of our website in the best possible way. This explanation provides more information about the cookies used on our website and the purposes for which they are used.

2. Use of cookies by Krikis.lt
Krikis.lt uses cookies to collect visitor statistics and to record information about your choices when you browse websites. The purpose of our use of cookies is to improve your experience of using the website as a visitor.

3. Cookies and their functions
Different types of cookies are used for different purposes.
Below is a list of the most common types of cookies and what they are used for.

3.1. Session cookies
A session cookie is temporarily stored in your computer’s memory while you are browsing a website, for example, to keep track of the language you have selected. Session cookies are not stored on your computer’s memory for a long time, and they always disappear when you turn off your web browser.

3.2. Long-term or tracking cookies
A long-term cookie saves a file to your computer for a long time; this type of cookie has an expiration date. Long-term cookies help websites remember your information and settings when you visit in the future. This results in faster and more convenient access because, for example, you don’t have to log in again.

Upon expiration, the cookie is automatically removed when you return to the website that created it.

3.3. Site cookies
They are set by the website itself (the same area as the browser address bar) and can only be scanned by that website. These cookies are typically used to store information such as your preferences so that you can use them again when you visit the site.

3.4. Third Party Cookies
They are set by the different names (domains) that appear in your browser’s address bar, i.e. y. owners of non-visited website.

These cookies, for example, are used to collect information for advertising and user content. Third-party cookies may also be used to collect statistics.

Because third-party cookies can create more comprehensive surveys of users’ browsing habits, they are considered more sensitive to visitors, so most web browsers allow you to adjust settings and not accept third-party cookies.

3.5. Flash cookies
Flash cookies (local shared objects) are data elements that websites that use Adobe Flash can store on your computer.

Flash cookies are a new way of tracking your traffic and storing more information about you than using regular cookies. One major disadvantage of flash cookies is that you cannot find them in your browser. They do not appear in the list of cookies that you see when you view the cookies currently stored in your web browser. Normal HTTP cookies cannot store more than 4 kilobytes of data, while Flash cookies can store up to 100 kilobytes.

Flash cookies have no time limit. They will remain until removed.

The settings manager is accessible from the Adobe website, but it works locally on your computer. The web save settings show all the Flash cookies that are currently stored on your computer. You can remove flash cookies from individual websites or all at once. You can also increase or decrease the kilobytes of all the information that is stored on your computer.

Flash cookies will not be saved if you disable the “Allow third-party Flash content to save data on your computer” by going to the general save settings.

If you want to disable Flash cookies on individual websites, you can do so in the settings manager.

4. Cookie Management
4.1. How to View Cookies
Because cookies are simple text files, they can be browsed with most word processors or widgets. You can click on a cookie to open it. The following is a list of links to view cookies in different browsers

4.2. Disable / enable or disable cookies
You can restrict or block cookies through your browser settings.

If you want websites to be completely cookie-free on your computer, you can adjust your browser settings so that you are notified before any cookie is placed. You can also adjust your settings so that your browser rejects all cookies or only foreign cookies. Similarly, you can remove your cookies that have already been placed on your computer. Note that you will need to customize the settings for each browser and computer you use.

Please be advised that if you do not want cookies, we cannot guarantee that our website will function properly. Some features of the site may be lost and some web pages may no longer be visible. Also, if you reject cookies, you may not see any ads. This means that ads will no longer be tailored to your interests and will be repeated more often.

Each browser has a different method of customizing its settings. If necessary, use the help function of your browser to make the correct settings.

For details on disabling cookies on your mobile phone, see your phone manual.

5. Other / unexpected cookies
Depending on how the Internet and websites work, we may not always be aware of cookies placed by third parties on our website. This is especially true when our website contains so-called embedded items: texts, documents, images or short films that are stored on another party’s website but are displayed on or via our website.
Therefore, if you encounter cookies on our website that we did not specify above, please let us know. Alternatively, contact the related third party directly to ask what cookies they have posted, why they are doing so, how long the cookie is being used and how they are protecting your privacy.

6. Contact information
We may from time to time adjust the information regarding the use of cookies on our websites or changes to our policies. We reserve the right to make changes to the content and cookies listed here without prior notice. Visit this page for the latest version.